Ətraflı olaraq

Bölünmə ilə əlaqədar potensialın paylanması


İfadəsini nəzərdən keçirin . Qeyd:

Yuxarıdakı nümunə əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar:

Bir eksponentə qiymət vermək üçün mütləq olmalıyıq
sayğacı və məxrəci bu eksponentə qaldırın.

Ümumiyyətlə:

Sonrakı məzmun: Kökləmə