+
Məqalələr

Proportional Dördüncü


Üç rasional nömrəyə zar vurun a, bc, null deyil deyilir dördüncü mütənasibdir bu nömrələrin bir sıra x belə:

Misal:

 • 8, 12 və 6 ədədlərinin dördüncü mütənasibliyini təyin edin.
  Həll yolu: Biz göstərir x dördüncü mütənasib və biz nisbət təyin edirik:
  (əsas mülkiyyət tətbiq olunur)
  8 x = 12. 6-cı
  8 x = 72
  x = 9
  Beləliklə, dördüncü mütənasib 9-dur.
Sonrakı: Davamlı nisbət