Tezliklə

Parçalı eksponent ilə güc


Əgər the müsbət həqiqi ədəddir, m tam ədəddir və yox sıfır olmayan bir natural ədəddir, biz:

Nümunələr

Sonrakı: Radikal xüsusiyyətlər