+
Ətraflı olaraq

Eyni növlərin miqdarı arasındakı səbəblər


Konsepsiya belədir:

Deyilir eyni növlərin miqdarı arasındakı nisbət eyni miqdarda ölçüləri ifadə edən ədədlər arasındakı nöqtə.

Nümunələr:

1) Birincisinin hündürlüyü h olduğunu bilə-bilə iki uşağın boyunun nisbətini hesablayın1= 1.20 m, ikincisi hündürlüyə malikdir2= 1.50m. Hündürlüklər arasındakı nisbət h1 və h2 tərəfindən verilir:

2) Voleybol meydançasının 162 m sahəsi olduğunu bilə-bilə voleybol və basketbol meydançalarının səth sahələri arasındakı nisbətini təyin edin2 və basketbolun 240 m sahəsi var2.

Voleybol və basketbol meydançası arasındakı nisbət: .

Sonrakı: Müxtəlif növlərin miqdarı arasındakı səbəblər