+
Ətraflı olaraq

Çoxbucaqlı oxşarlıq xüsusiyyətləri


İki çoxbucaqlı oxşar olarsa, bunların arasındakı nisbət perimetrlər ya da çoxbucağın iki tərəfli həmkarları arasındakı nisbətə bərabərdir.

Demo:

Olmaq ABCD ~ A'B'C'D'etməliyik:

Bu çoxbucaqlıların perimetrləri aşağıdakı kimi göstərilə bilər:
Perimetri ABCDE (2səh) = AB + E.ə. + CD + FROM + EAPerimetri A'B'C'D'E' (2.)səh') = A'B' + B'C' + C'D' + D'E' + E'A'

Nisbətən bir xassəyə görə deyə bilərik:

Misal:

  • Üçbucağın tərəfləri 3,6 sm, 6.4 sm və 8 sm-dir. Bu üçbucaq, perimetri 45 sm olan digərinə bənzəyir. İkinci üçbucağın tərəflərini hesablayın.
    Həll yolu:
    Bənzərlik nisbəti =


    Buna görə ikinci üçbucağın tərəfləri 9 sm, 16 sm və 20 sm-dir.

Sonrakı Məzmun: Onlu Rasional Sayı Əməliyyatları