+
Məqalələr

Tangent


Tangent kəskin bir bucağın əks cərəyan ölçüsü ilə həmin bucaqdakı qonşu kollet ölçüsü arasındakı nisbətdir.

Beləliklə:

Misal:

Qeyd:

1. Kəskin bir bucağın tangensi bu bucağın sinusunun kosinusuna nisbəti kimi müəyyən edilə bilər.

Beləliklə:

2. Kəskin bir bucağın tangensi müsbət bir real saydır.

3. Kəskin bir açıdakı sinus və kosinus həmişə müsbət həqiqi ədədlərdən 1-dən azdır, çünki hər hansı bir kolet həmişə hipotenuzdan kiçikdir.

Sonrakı: 30, 45 və 60-cı triqonometrik nisbətlər


Video: Tangents to a Circle GMAT GRE CAT Bank PO SSC CGL (Yanvar 2021).