Şərhlər

Sine və Cosine


Doğru üçbucağı düşünün BAC:

Hipotenuse: , m () = a.

Katetoslar: , m () = b.

, m () = c.

Bucaqlar: , .

Bu üçbucağın elementləri əsasında aşağıdakı trigonometrik nisbətləri müəyyən edə bilərik:

  • Sine kəskin bir bucaq, o bucağın əks tərəfi ilə hipotenüzün ölçülməsi arasındakı nisbətdir.

Beləliklə:

  • Kosin kəskin bir bucaq, qonşu paletin bu bucaqla ölçülməsi ilə hipotenuzun ölçülməsi arasındakı nisbətdir.

Beləliklə:

Sonrakı: Tangent

Video: y=sinx ve y=cosxin Kesişimi Trigonometri (Avqust 2020).