+
Tezliklə

Triqonometrik nisbətlər 30º, 45º və 60º


Rəqəmlərə nəzər salın:


Yan kvadrat l e diaqonal


Yan tərəfli üçbucaq Mən və boyu

Sine, kosinus və 30 ° tangentdir

Sinus, kosinus və tangens anlayışlarını 30º bucaqlara tətbiq etməklə bizdə var:

Sine, kosinus və 45 ° tangentdir

Sinus, kosinus və tangens anlayışlarını 45º bucaq altında tətbiq edərək, aşağıdakılara sahibik:

Sine, kosinus və 60 ° tangentdir

Sinus, kosinus və tangens təriflərini 60º bucaq altında tətbiq etməklə bizdə aşağıdakılar var:

Qısası:

xsen xcos xtq x
30º
45º
60º
Sonrakı məzmun: Çoxbucaqlı oxşarlıq