+
Məlumat

Teorem


Sübut etmək üçün bir yol var
bir hissin başlanğıcı
İndi göstərmək istəyirəm
necə nail olmaq

Əvvəlcə meylli oluram
Ancaq gözləmək lazımdır.
Ən az gözlənildiyi zaman
bir görünüşlə ortaya çıxır.

Bundan sonra artmaqdadır
xüsusi diqqət.
Və yavaş-yavaş gəlir
ürəyin əyrilərində.

İndi xariciləşdirmək lazımdır
və seçə biləcəyim sözlər,
hisslər ölçülmür,
Sadəcə deyin.

Sonra nə olur,
yalnız əlavə edə bilər.
Hissi qururam
sevmək tezisi.

Geraldo Afonso de Souza


Video: 7 ci sinif riyaziyyat kitabi seh 38, 39, 40 ve Ters teorem. isbat. teklif (Yanvar 2021).