+
Şərhlər

Mükəmməl formalar


Bir cüt konus və bir əl çubuğu ilə
Apollonius dünyanı göstərdi
Ellipslər, hiperbollar və məsəllər.
Çox mükəmməl formalı idilər,
Riyaziyyatda nə var
Onsuz da bir tənlik var idi.
Gözəlliyiniz və ahənginiz
Bizi təyyarədən kosmosa apardılar
Gündəlik həyatımızda Apolloniusun da.

(naməlum müəllif)