+
Məlumat

Riyaziyyatı öyrənin


Nümunəvi bir məsələdir
Həm də tələbkar
Diqqət etsəniz
Çox ağıllı hiss edəcək

Təhsilimizin bir hissəsidir
Çox sərin
Sadəcə fədakarlığa ehtiyacınız var
Həm də təməl olan sükut

Bir neçə məşq tətbiq olunur
Tənlik, nisbət, nisbət ...
Hamısı öyrənməyimiz üçündür
Xi !!! Artıq faktorlaşmanı unutmuşdum

Onsuz biz yaşamırıq
Çünki bu, həyatımızda mövcuddur
Həmişə daha çox öyrənməliyik
Əziz riyaziyyatımız

Riyaziyyat bir tapmacadır
Hamımız minə bilərik
Heç vaxt unutmayacağıq qədər
Artan səy

Riyaziyyat üçün öyrənirsən
Üç əmr yerinə yetirməlidir
Ver, səy göstər və sükut et.

Thayna (9-cu sinif şagirdi)