+
Məlumat

Riyaziyyatçı


Nə etdiyinizi müəyyənləşdirərək,
Riyaziyyatçı əlavə edir, ayırır, bölür, çoxaldır
Və tez-tez çətinləşdirir
Riyaziyyatı pozan adamın ağlı.

Düz olaq, məsəllər, tənliklər və bərabərsizliklər olsun
Və ya bir Tangram məclisi;
Məhdudiyyətlər, törəmələr, inteqrallar və funksiyalar olsun
Və ya Malba Tahanın fantastik hekayələri.

Tangenciando yollarımız,
Möhtəşəm intizam bizi valeh edir
Və eyni zamanda bizə öyrədir
Bu "problemlər" tikan deyil.

Sérgio Kaisa - Pontal do Araguaia (MT)