+
Tezliklə

Riyazi modelləşdirmə: Bir kəşf ssenarisi


Fərqli bir yol
Riyaziyyat başa düşür
Tədqiq ediləcək bir konsepsiya
Fövqəladə bilmək

Riyazi modelləşdirmə
Böyük bir motivasiya strategiyası
Riyazi bir model qurmaq
Və anlayışı asanlaşdırır

Bu sənətdən yaxşı istifadə edilə bilər.
İzahat yolu kimi
Təbiətdəki bir çox hadisədən
Zəngin bir şərh aləti

Yenilik və yaradıcılıqdan istifadə edin
Model necə
Bir çox imkanları təşviq etmək
Tədris üçün yeni metodlar

Diferensial tənliklər
Nümunələr və tətbiqlər gətirin
Riyazi modellərdən istifadə
Abstraksiyaları izah edir

Bu modelləşdirmə ssenarisində
Bir çox cavab yarana bilər.
Riyaziyyatın tədrisində
Aşkar etmək üçün bir çox sirr var.

Marcos Antonio Lenes de Araujo


Video: Tədqiqat metodları: 5-cı dərs:Modelləşdirmə. Ölçmə, Qiymətləndirmə və Riyazi Modelləşdirmə (Yanvar 2021).