+
Ətraflı olaraq

Orta təlimlər


1) Aşağıdakı halların hər birində sadə arifmetik orta hesablayın:

a) 15; 48; 36

b) 80; 71; 95; 100

c) 59; 84; 37; 62; 10

d) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9-cu

e) 18; 25; 32

f) 91; 37; 84; 62; 50

2) Con aşağıdakı dörd fənnin hər birində aldığı qiymətləri orta hesabla almaq istəyir. Qiymətlərinizin orta çəkisini hesablayın, ilk iki test 2 bal, digər iki nəticə 3 baldır:

İngilis
1-ci test 6,5
2-ci test 7,8
3-cü test 8,0
4-cü test 7,1

Portuqalca
1-ci test 7,5
2-ci test 6,9
3-cü test 7,0
4-cü test 8,2

Tarix
1-ci test 5,4
2-ci test 8,3
3-cü test 7,9
4-cü test 7,0

Riyaziyyat
1-ci test 8,5
2-ci test 9,2
3-cü test 9,6
4-cü test 10,0