+
Məlumat

Kütləvi ölçmə məşqləri


1) Cədvəldəki ölçünü oxuyun və nə qədər ölçdüyünüzü deyin:

kiloqramdır hektogram dekaqram ot dekiqram santiqram milliqram
kq hg dag g dg cg mq
the 9 5, 1 2 0 6
b 0, 4 9 2
c 1 2 3 5, 5
d 1 3

2) Aşağıdakı dəyişiklikləri həyata keçirin:

a) 2,5 mq g

b) 9.56 dg, mg

c) 0.054 hg cg-də

d) 54 dag dan dg

e) hg-də 2.45 kq

f) kq-da 2,6 q


Bizimlə tanış olun Ölçmə çeviricisi onlayn: