+
Ətraflı olaraq

Düz həndəsə təlimləri


1) Aşağıdakı rəqəmlərin sahəsini müəyyənləşdirin (sm ilə):

a)

b)

c)

d)

e)

2) 6cm yan tərəfli üçbucağımız var. Perimetri nədir və bu üçbucağın sahəsi nədir?

3) Bir trapezdə 2-dən kiçik bir baza, 3-dən böyük bir baza və 10 hündürlük var. Bu trapesiyanın sahəsi nədir?

4) Bir kvadratın sahəsinin 36sm² olduğunu bilmək, onun perimetri nədir?

5) Təsvir edilmiş düzbucaqların sahəsini və perimetrini (metrlə) hesablayın:

a) a = 25 və b = 12

b) a = 14 və b = 10