+
Tezliklə

Tangent xətti


Törəmə anlayışını başa düşmək üçün əvvəlcə bir dolğun xəttin nə olduğunu bilməlisiniz.

Bir nöqtə qoyduq Səh bir funksiyanın qrafikində f, və birini seçdik Q Səh. Etmək Q yanaşma Səh, xəttin olması baş verə bilər PQ həddinə çatır: düz bir xətt t.

Bu vəziyyətdə, t tangens xətti adlanır f içində Səhşaquli olmadıqca. Beləliklə düz xətt PQ qrafikə ayrılan xətt adlanır f içində Səh.

Bunu aşağıdakı cədvəldən görə bilərik Q yaxınlaşmalıdır Səh sol və sağ, hər iki halda da düz xətt PQ meyl etməlidir t (yaşıl düz).

Birinci cədvəl - solda

İkinci qrafik - Sağ tərəfə

QEYD: Bir funksiyanın qrafik tangens xətti həmişə mövcud deyildir.

Aşağıdakı şəkil bir qrafik nümunəsini göstərir Səh bir funksiyanın məməsidir, buna görə yuxarıda təsvir olunan proses iki məhdud vəziyyətə gətirir (t1t2) edilərək müvafiq olaraq əldə edilir Q yanaşma Səh sol və sağ.

Dolğun xəttin yamacının hesablanması

Davamlı bir funksiyanın qrafiki olan əyri düşünün. fP (xo, f (xo)) əyridə bir nöqtə. İndi çəkilmiş əyri ilə düzlənmiş xəttin yamacının (bucaq əmsalı) hesablanmasını təhlil edəcəyik. f nöqtədə Səh.

Bu suala baxmaq üçün az say seçdik x, 0-dan başqa, harada x, abscissa oxundakı yerdəyişmədir. Qrafikdə nöqtəni qeyd edirik Q (xo +) x, f (xo +) x)). Nöqtələrdən keçən bir kənar xətt çəkirik Səh Q.

Bu xəttin yamacı (bucaq əmsalı) aşağıdakı kimi verilir:

Sonrakı: Nə əldə edilir?


Video: Calculus III: Two Dimensional Vectors Level 10 of 13. Unit Vector Examples (Yanvar 2021).