+
Ətraflı olaraq

Törəmə


Tərif

Bir funksiyanın törəməsi y = f (x) bir anda x = x0, həndəsi tangensin əmələ gələn əyri əyri tərəfə yaratdığı bucağın trigonometrik tangensinin dəyərinə bərabərdir. y = f (x)nöqtədə x = x0, yəni törəmə nöqtədəki funksiyanın qrafikinə xəttin tangensinin açısal əmsaldır x0.

Y = f (x) funksiyasının törəməsi simvollarla da təmsil oluna bilər:
y ', dy / dx və ya f '(x).

X nöqtəsindəki f (x) funksiyasının törəməsi0 tərəfindən verilir:

Bəzi əsas törəmələr

Aşağıdakı düsturlarda, uv dəyişənin funksiyalarıdır x.

the, b, cyox daimidir.

Sabitdən yaranmışdır

Güc törəməsi

Buna görə:

Sum / toplama

Daimi məhsul

Məhsul törəməsi

Bölmə törəməsi

Bir funksiyanın gücü

Birləşmə funksiyasından irəli gəlir

Sonrakı: String qayda və tərs funksiya törəməsi