Məqalələr

Müəyyən olunmuş inteqrallar (davamı)


Müəyyən inteqral, göründüyü nümunələrdə, bir çox hallarda meydana gələn bir sahəni təmsil edir və müəyyən inteqralı təqdim etməyin yollarından biridir.

Ümumiyyətlə, üçün , f (x) və x oxu ilə məhdudlaşan sahə, tərəfindən verilir , sonsuz düzbucaqlı geniş sahələrin cəmini təmsil edə bilər və hündürlüyü baza aralığında bir nöqtədəki funksiyanın dəyəri:

A, b aralığını bölmək yox abscissa x vasitəsilə subintervals0= a, x1, x2,…, Xyox= b, aralıqları alırıq (a, x)1), (x1, x2),…, (Xn-1, b). Hər bir aralıqda (xi-1, xi) ixtiyari bir nöqtə götürək hi.

Olun Şəkildə görə, meydana gələn düzbucaqlıların bir sahəsi var

Beləliklə, bütün düzbucaqlıların sahələrinin cəmidir:

baxılan ərazinin təxmini dəyərini verir.

Sayı artır yox subintervalların belə ki sıfır və sayı yox subintervals çadırından sonsuzluğa qədər , düzbucaqlıların yuxarı əsasları və əyri praktik olaraq birləşir, buna görə nəzərə alınan sahə var.

Simvolik olaraq yazırıq:

Sonrakı: Müəyyən olunmuş inteqrallar (Misal)