+
Məqalələr

Mütləq yaxınlaşma


Bir sıra é tamamilə birləşdiricidir modul seriyası varsa

birləşir.

Məsələn, alternativ sıra
modullar seriyası kimi tamamilə konvergentdir p = 2> 1 olan bir p seriyadır və buna görə də konvergentdir.

Teorem

Sonsuz bir sıra tamamilə konvergentdir, buna görə də seriyadır.

D'Alembert sınağı

Olun null olmayan bir sıra və ola bilər . Beləliklə:

* L <1 olarsa, seriya tamamilə birləşdiricidir.

* Əgər L> 1, (L = daxil olmaqla) ), seriyasıdır fikir ayrılığı.

* L = 1 olarsa, test uğursuz olar (heç bir şey söyləmək olmaz). Sonrakı: seriya xülasəsi