+
Məlumat

Riyazi tərcümeyi-hallar


Bu hissədə tərcümeyi-halını təqdim edirik 126 zamanla bu elmin inkişafına töhfə verən riyaziyyatçılar.

Riyaziyyatdan istifadə edərək dünyanı inqilab etməyə kömək edən bu şəxsiyyətlərdən həzz alın və bir az daha çox məlumat əldə edin.

Məktubla süzün: A - E | F - J | K - O | P - T | U - Z

Habil

İbrahim Bar Hiyya

Ada sevgilisi

Albert Eynşteyn

Albert girard

York aluino

Əl-Xorazmi

Amalie Emmy Noether

Amp

Andrew Wiles

Annio Mantio Torquato Severino Boethius

Apollonius

Samosun Aristarxı

Aristotel

Arximed

Taritas Archites

Artur Cayley

Augustin Koşi

Augustus de Morgan

Benoit Mandelbrot

Bento de Jesus Caraça

Berkeley, George

Bernhard Bolzano

Bernhard Riemann

Bernoulli, Jak

Bernoulli, Jean

Bhaskara

Blas paskal

Bombelli

Boole

Brahmagupta

Briggs

Bruklin taylor

Müğənni

Cardano

Charles Auguste Briot

Charles babbage

Charles-Julien Brianchon

Christian Huygens

Christian Johann Doppler

Kopernik

Clairaut

Cramer

d'Alembert

David Hilbert

Dedekind

Dekart

Diofant

Elena Piskopiya

Élie Cartan

Eratosthenlər

Evklid

Eudoks

Euler

Məktubla süzün: A - E | F - J | K - O | P - T | U - Z <