+
Ətraflı olaraq

Beşinci həqiqət


Necə edə bilərik "intuisiyalar"birlik, kəsişmə, fərq, tamamlayıcı və simmetrik fərq, riyazi anlayışlar? Gəlin kəsişmədən başlayaq. A və B nöqtələrinin kəsişməsini eyni vaxtda A və B qruplarına aid olan dəstlər dəsti olaraq təyin edirik. Hansı nəzəriyyə bizə bu tərifi verməyə icazə verir ki, verilmiş A və B dəstləri aşağıdakı kimi yazacağımız D dəsti olmayan D dəstini təşkil edir: D = {A, B}. Axiom 2 alt dəstlərin aksioması ilə deyə bilərik ki, "eyni vaxtda A və B-yə aid olduğu" x dəsti mövcuddur, çünki bu əmlak Dəyişməz dəstin D dəstlərinə aiddir. Beləliklə, Axiom 2 tərəfindən A və B iki kəsişən dəstin mövcudluğunu iddia etmək səlahiyyəti var. Eynilə iddia edə bilərik ki, D dəsti verilmişsə, D dəstinin hamısına aid olan x dəsti var. Qısası, A və B iki dəsti verilərsə

A Ç B = {x: x A-ya, x isə B} -ə aiddir.

A və B dəstlərinin birləşməsini təyin etmək üçün eyni şəkildə davam edə bilmərik. Yəni, indiyə qədər mövcud olduğumuz dörd aksiomdan (0, 1, 2 və 3) A və B yığma dəsti olduğunu göstərə bilmərik. Yeni bir aksioma ehtiyacımız var: Reunion Aksiom adlanan Axiom 4.

Aksiom 4

Hər C dəsti üçün belə bir U dəsti var

əgər x, M-ə aiddirsə, C-yə aid bəzi M-lərə aiddirsə, x U-ya aiddir.

Başqa bir yol qoyun, C dəsti verildiyi təqdirdə, müəyyən bir C dəstinə aid olan dəstlər var. Bu aksiyonu hələ də başqa yollarla oxuya bilərik. Məsələn, hər hansı bir C dəsti üçün C dəstlərinə aid olan dəstlərin olduğunu söyləyə bilərik. Məsələn, yenə də deyə bilərik ki, A və B dəstləri nəzərə alınmaqla eyni vaxtda A və B qruplarına aid dəstlər var. Bu vəziyyətdə əvvəlcə C = {A, B} dəstini düzəldirik, sonra A və ya B-yə aid olan dəstlərin U-larını təşkil edirik. Yəni yazırıq: U = A È B.

İndi beş aksiom var və onlardan ən yenisi montaj dəstini formalaşdırmağa imkan verir. Yığıncaq aksioması ilə "bərabər" dəsti anlayışını ümumiləşdirərək "tender" dəsti meydana gətirə bilərik. Verilən A, B və C dəstlərini, görüş aksiyomunun köməyi ilə {A, B, C} dəstlərini {A}, {B} və {C} kimi təyin edirik. Diqqət yetirin ki, {A} dəsti {A, A} deyilən cütlük aksioması səbəbindən mövcuddur. Yəni {A, A} = {A} yeni bir dəstdir. Eynilə, {B} və {C} dəstləri də mövcuddur və buna görə də yığıncaq aksioması ilə {A} È {B} È {C} = {A, B, C} görüş toplusunu meydana gətirə bilərik.

İki və ya daha çox dəsti bir araya gətirmək üçün yeni bir aksioma, yığıncaq aksiomasına ehtiyac duyduğumuz maraqlıdır. Bu yeni aksioma ehtiyacı barədə biraz fikir verməyinizi təklif edirik. Sorgunmamaq üçün yeni bir "həqiqət" in "icad edilmədən" məclisin necə təsəvvür edilə biləcəyini düşünməyə çalışın.

B ilə A-nın tamamlayıcısını təyin etmək asandır: A - B = {x: x A-ya aiddir, lakin B} -ə aid deyil. A - B - A və B arasındakı fərq olduğunu söyləyə bilərik. Nəhayət A və B arasındakı simmetrik fərq aşağıdakılarla təyin olunur: A D B = (A - B) È (B - A).

Sizin üçün problem: Tamamlayıcı, fərq və simmetrik fərqin yeni aksiomalara ehtiyac olmadığından əmin olun.

Sütunlara qayıt

<


Video: Tantric Meditation - Quick Chakra Tune-Up - 1 Minute Per Chakra - All Chakras - Chakra Meditation (Yanvar 2021).