+
Məqalələr

İbtidai məktəb (səhifə 2)


Üçüncü qayda

Üç sadə qayda
Mürəkkəb üç qayda

Dövri Titrlər

Dövri Titrlər
Dövri bir hissənin generatoru

Faiz

Faiz və yüzdə yüz nisbət
Vurma faktoru

Düz həndəsə

Düz fiqurların sahələri
Çoxbucaqlılar

Səth ölçmələri

Giriş, yerüstü və sahə, kvadrat metr
Vahid çevrilmə

Həcm ölçmə

Giriş, kub metr
Vahid çevrilmə

Tutum ölçmələri

Giriş, tutum və litr
Vahid çevrilmə Reklamdan sonra davam edir

Kütləvi ölçmələr

Giriş, Kiloqram
Kütləvi ölçmə oxu
Vahid çevrilmə

Vaxt ölçmələri

Giriş, ikinci, ikinci çoxluq
Digər ölçü vahidləri

Uzunluq ölçmələri

Ondalık metrik sistem, sayğac
Oxu uzunluğu ölçmələri
Vahid çevrilmə
Çoxbucaqlı perimetri
Dövr uzunluğu

2-ci dərəcəli tənliklər

2-ci dərəcə tənliyi nədir?
2-ci dərəcəli tənliyin kökləri
Natamam tənliklərin həlli
Tam tənliklərin həlli
Qeyri-ixtiyari
Ədəbi tənliklər
Əmsallar və köklər arasındakı əlaqələr
II dərəcəli bir tənliyin tərkibi
Faktorlu forma
Şüalanmış tənliklər
Balanslı bir tənliyin həlli
Tənliyin tərkibi
İrrasional tənliklər
2-ci dərəcəli tənliklər sistemləri
Orta məktəb problemləri
Digər nümunələr


Video: Şamaxı 2 saylı məktəb, Riyaziyyat "Pul" mövzusu (Yanvar 2021).