+
Məqalələr

Bernhard Riemann


Georg Friedrich Bernhard Riemann, 17 sentyabr 1826-cı ildə anadan olmuş və 20 iyul 1866-cı ildə vəfat etmişdir.

XIX əsrin ən nüfuzlu Alman riyaziyyatçılarından biri idi.O, qismən diferensial tənliklər, mürəkkəb dəyişkən nəzəriyyə, diferensial həndəsə, analitik say nəzəriyyəsi mövzularını inkişaf etdirdi və müasir topologiyanın əsasını qoydu.

Onun 1854-cü ildə təqdim etdiyi "Uber die Hipotezen, Welche der Geometrie zu Grunde liegen" (Həndəsənin təməlinə söykənən fərziyyələrdə) riyaziyyatın klassikinə çevrildi və nəticələri Albert EINSTEIN-in relyativist cazibə nəzəriyyəsinə daxil edildi.

Monastırski, Maykl, Riemann, Topologiya və Fizika, trans. tərəfindən James və Victoria King (1987)


Video: Bernhard Riemann: The Habilitation Dissertation (Yanvar 2021).