+
Məlumat

Dost nömrələr nədir?


Nömrələr mehriban biri digərinin bölənlərinin cəm olduğu bir cüt ədəddir.

Məsələn, 220-nin bölücüləri, məbləği 284 olan 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 və 110-dır.

Digər tərəfdən, 284-ün bölücüləri 1, 2, 4, 71 və 142-dir və onların cəmi 220-dir.Fermat da paraqrafı 17,296 və 18.416 tapmışdır. Dekart 9,363,584 və 9,437,056 cütlüyünü kəşf etdi.