+
Tezliklə

Maraqlı baş nömrəsi 193.939


193.939 sayı həqiqətən diqqətəlayiq bir baş rəqəmdir. Əks (939,391) həm də ilkin saydır. Əslində, bu sayın bütün müxtəlif çevrilmələri baş rəqəmlərdir. Bax:

193.939
939.391
393.919
939.193
391.939
919.393