+
Tezliklə

Artan nömrələr nədir?


Bunlar cəbri olmayan ədədlərdir. Onların kökü olan tam əmsal polinomiyası yoxdur.

Məsələn, Pi sayı transsendent bir rəqəmdir, çünki istənilən tam əmsal polinomunun kökü kimi əldə edilə bilməz.

Transcendent ədədlər sonsuzdur və cəbri rəqəmlərdən daha çox şey var (bunlar tam əmsal polinomunun kökü kimi əldə edilə bilənlərdir). 3-in kökü x tənliyinin həlli olduğu üçün cəbri bir rəqəmdir2-3=0.