+
Şərhlər

Mərkəzləşdirilmiş altıbucaqlı ədədlər


Bir altıbucaqlı nömrənin 6 nömrəsi kimi altıbucaqlı şəklində təmsil oluna biləcəyini bilirik:

Ancaq bunlar da var mərkəzləşdirilmiş altıbucaqlı ədədlər, ortasında nöqtədən başlayaraq altıbucaqlı şəklində düzəldilə bilənlərdir. Nümunələr: