+
Məlumat

Ardıcıl sayların kvadrat kökü


Ardıcıl ədədlərin artıb-enməsinin kvadrat kökü həmişə bu nömrədəki ən böyük rəqəmlə ifadə olunan miqdarda 1-ə bərabərdir.

NÜMUNƏLƏR: