+
Şərhlər

Dərəcənin mənşəyi


Bilirik ki, düzgün bucaq 90º, dayaz bucaq 180º ölçülür. Bəs niyə 90 və 180 dəyərlər var?

Eramızın 4000-ci ilində Misirlilər və ərəblər bir təqvim tərtib etməyə çalışdılar. O dövrdə Günəşin Yer kürəsini orbitini tamamlamaq üçün 360 gün çəkdiyinə inanılırdı. Beləliklə, hər gün günəş bu orbitdən bir az, yəni öz orbitinin ətrafındakı bir qövsdən keçdi. Bu bucaq ölçü vahidinə çevrildi və dərəcə adlandı.

Deməli, qədim Misirlilər və ərəblər üçün dərəcə günəşin gün ərzində yer üzündə dolaşdığı qövsün ölçüsü idi. Ancaq bu gün günəşin ətrafında fırlanan yer olduğunu bilirik, ancaq ənənə qorunub saxlanıldı və şərti qövsün həmin dövrə 1/360-a uyğun gəldiyi təqdirdə bir dərəcənin ölçüldüyü bildirildi.


Video: Manual Terapevt - Anar Bayramov Skolioz nədir? (Yanvar 2021).