+
Ətraflı olaraq

Münasibət əlamətlərinin mənşəyi (=,)


İngilis riyaziyyatçısı Roberto Record, işarəsini ilk istifadə etdiyi üçün adını riyaziyyat tarixində həmişə göstərəcəkdir = (bərabər) bərabərliyi göstərmək üçün.

1540-cı ildə nəşr olunan ilk kitabında Record simvolu yerləşdirdi iki bərabər ifadə arasında; iki kiçik paralel vuruşdan ibarət olan = işarəsi yalnız 1557-ci ildə meydana gəldi. Bəzi müəlliflər orta əsrlərin əlyazmalarında = işarəsi sözün ixtisarlar olduğunu bildirirlər. est.

Alman riyaziyyatçısı Guilherme Xulander, altıncı əsrin sonunda iki kiçik şaquli paralel xüsusiyyətləri ilə bərabərliyi qeyd etdi; sözə qədər aequalis bərabərlik iki üzvünü birləşdirən uzunluğu ortaya çıxdı.

> (Daha çox) və <(az) işarələri, işlərini cəbr analizinin inkişafına böyük töhfə verən Thomaz Harriotdan qaynaqlanır.