+
Məlumat

Söz hesablamasının mənşəyi


Keçmiş çobanlar sürülərinə nəzarət etmək üçün onları torbalarda saxladıqları daşlarla əlaqələndirirdilər. Hər qoyun bir çınqıla uyğun gəlirdi. Günün əvvəlində və sonunda müvafiq yazışmalar apardılar. Daş qalsaydı, qoyun yox idi. Latın dilində bir az daş deməkdir "Hesablama", deməli, söz hesabı.