+
Məlumat

Sine sözünün mənşəyi


Sine sözü latın dilindən yaranmışdır sinusSanskritin səhv (ərəb vasitəsilə) tərcüməsindən "bəy" və ya "qat" mənasını verir jiva, və onun variantı jya.

Aryabhata termini istifadə etdi ardha-jiva ("yarım ip") qısaldılmışdı jiva sonra ərəblər tərəfindən tərcümə edilmişdir ciba.

12-ci əsrdə Toledo, Chester of Robert və Cremona'dan Gherardo kimi Avropa tərcüməçiləri qarışdılar ciba ilə cəbib"bay" deməkdir yəqin ki, çünki cibacəbib ərəb yazısında eyni şəkildə yazılmışdır (bu formada bir yazı sistemi oxucuya saitlər haqqında tam məlumat vermir).