+
Tezliklə

Riyazi İnqilab - Diferensial və inteqral hesablama


Nyutonun Alman Vilheim Leibniz (1646-1716) ilə eyni vaxtda inkişaf etdirdiyi diferensial və inteqral hesablama riyaziyyatda inqilab edir.

Yeni alətdən istifadə edərək bir dairənin sahəsini bilmək üçün həmin dairəni bərabər, kiçik kvadratlara bölün. Sonra bir kvadratın sahəsi hesablanır və kvadratların ümumi sayına vurulur. Bu, istənilən rəqəmin sahəsini (və ya həcmini) verir.

Dairənin bütün kənarını doldurmaq üçün kvadratlar sonsuz dərəcədə kiçik olmalıdır və meydanların sayı sonsuz olmalıdır. Beləliklə, ümumi sahə sonsuz müddətlərin cəmi olacaq, yunanların 2000 ildən bəri bildikləri məbləğ.


Video: Maddenin keşifleri ve ilk özellikleri nelerdir? (Yanvar 2021).