+
Tezliklə

Niyə antenlər peyk qablarıdır?


Peyk qabları ikinci dərəcəli funksiyanın qrafiki ilə əlaqəli olan parabola deyilən bir əyri formasına malikdir.

Məsələni düz bir xəttdən təyin edirik r və bir nöqtə F, bir plan olaraq fokus deyilir. Diqqət məsəlidir F və rəhbər r xəttin məsafəsi olan bütün nöqtələrin məcmusudur r nöqtəyə olan məsafəyə bərabərdir F.

Radio və ya işıqdan aldığımız siqnallar çox zəif olduğuna görə məsəli "tutduqda", onları təbii olaraq böyüdən, daha sonra əks etdirən bir nöqtəyə yönəldir.