+
Ətraflı olaraq

Çağırış 10


Kitabın neçə səhifəsi var?

Çətinlik səviyyəsi:

Bir kitabdan gündə 5 səhifə oxuyuramsa, gündə 3 səhifə oxuyuramsa, 16 gün əvvəl oxumağı bitirirəm. Kitabın neçə səhifəsi var?