+
Ətraflı olaraq

Çağırış 100


Padşah və qullar

Çətinlik səviyyəsi:

Bir padşah beş kölə alıb. Həmişə həqiqəti söyləyən onlardan ikisinin qəhvəyi gözləri, digər üçü (mavi gözlü) isə həmişə yalan danışırdı. Beş ardıcıl olaraq təşkil edildi.

Padşah, hər fərqli qul üçün yalnız üç sual verməklə, onların hansı qaydada hazır olduqlarını təxmin etməlidir.

Padşah birincisinə yaxınlaşıb soruşdu:
- "Gözləriniz hansı rəngdədir?"

Çin ləhcəsində cavab verdi və kral heç nə başa düşmədi. Cəmi iki sual qaldı. Sonra ikinci quldan soruşdu:
- "Həyat yoldaşınızın verdiyi cavab nə oldu?"

İkinci qul dedi: "Dedi, gözlərim mavidir".

Sıratın ortasında yerləşən üçüncü quldan soruşuldu:
"Sadəcə soruşduğum bu iki gəncin gözləri hansı rəngdədir?"

Üçüncü qul cavab verdi: "Birincinin qəhvəyi gözləri, ikincisinin mavi gözləri var".

Qullar gözlərinin rənginə görə hansı qaydada idilər?