+
Şərhlər

Çağırış 106


Radigunda pul lazımdır

Çətinlik səviyyəsi:

Radigunda bəzi dostları ilə birlikdə ABŞ-a səyahət etdi. Bir neçə aydan sonra pulunuz bitdi. Beləliklə, atasına aşağıdakı hesabla bir məktub göndərdi:

Bu hesabın nəticəsini tapın, bu Radigunda nə qədər pula ehtiyac olduğunu göstərəcəkdir.

* obs: hər hərf fərqli bir nömrəni təmsil edir.