+
Şərhlər

Çağırış 112


Guava Critter

Çətinlik səviyyəsi:

Hansı daha yaxşıdır: guavada 1 səhv və ya guavada 1/2 səhv tapmaq?