+
Tezliklə

Çağırış 101


Lənətə gəlmiş pomidor

Çətinlik səviyyəsi:

2 nömrəli şkala və 12 pomidor var:
- 11 eyni çəkiyə malikdir
- 1 müxtəlif çəkiyə malikdir (yüngül və ya daha ağır olduğunu bilmirik)

Yalnız üç çəki ilə, hansı pomidorun fərqli olduğunu və daha yüngül və ya daha ağır olduğunu öyrənin.İstifadəçi Fábio Gomes Cordeiro tərəfindən göndərilən * problem.