+
Ətraflı olaraq

Çağırış 108


Otaqlar və lampalar

Çətinlik səviyyəsi:

İki otaq bir dəhlizlə bağlanır. Birinci otaqda ikinci otaqda yerləşən üç açar (1, 2 və 3) bağlı olan üç lampa (a, b və c) var. Bir otaqdan digərinə keçmək üçün yalnız bir imkana sahib olan hər lampaya hansı keçid uyğun olduğunu necə bilmək olar? Otaqdan otağa baxmağın heç bir yolu olmadığını düşünün.