+
Məlumat

Çağırış 13


Xanımın yaşı

Çətinlik səviyyəsi:

"Dörd yaşımda ikən yaşım var." Beş ildən sonra yaşlarımızın cəmi 82 il olacaq.

Əgər iştirak edənlərdən biri olsaydınız, qocaldığınıza qərar verərdinizmi?