Məlumat

Çağırış 136


Boş meydanların məhsulu

Çətinlik səviyyəsi:

Aşağıdakı griddə boş kvadratlara itkin nömrələri qoymağınız üçün bəzi məntiq qurulmuşdur. Bu ədədlərin məhsulu nədir?

5 9 3 2 3 8
3 7 7 8 5 6
1 5 3 8