+
Ətraflı olaraq

Çağırış 121


Dostların qonaqlığı

Çətinlik səviyyəsi:

Aşağıdakı məlumatlara baxın və yerin adını və Fernando, Carlos və Joelin qaldığı otel otağının nömrəsini öyrənməyə çalışın.

İnsanlar: Fernando, Carlos, Joel
Yerlər: Recife, Fortaleza, Porto Seguro
Otel Otaq Nömrələri: 305, 419, 538

1. Porto Sequrodan olan şəxs alış-verişə getmək üçün nº 419 otağını tərk edir.
2. Bir saatdan sonra Recife’də bir oteldə qalan Carlos'a zəng vurursan.
3. Bu vaxt Joel 538 nömrəli otağında televizora baxır.