+
Məqalələr

Çağırış 118


Dəvələrin parçalanması

Çətinlik səviyyəsi:

Bir mirasda 3 uşağa bölünəcək 35 dəvə var idi.

Ancaq birinci uşağın dəvələrinin yarısı, ikinci uşağın dəvələrin üçüncü hissəsi, üçüncü uşağın dəvələrin doqquz hissəsi olmalıdır. 35 dəvənin yarısı 17,5, üçüncü hissəsi 11, üçüncü hissəsi isə 3 olduğundan, dəvələri yarıda kəsə bilmədiyimiz üçün irsi bölmək çətindir. Bütün uşaqların qazanc əldə etməsi və bölməyə cavabdeh olan şəxsin də qazanc əldə etməsi üçün nə yaxşı bir həll olardı?

* İşin problemi: Hesablayan adam (Malba Tahan)