+
Məlumat

Çağırış 132


Liftdəki böyüklər və uşaqlar

Çətinlik səviyyəsi:

Bir lift 20 böyük və ya 24 uşağı götürə bilər. 15 böyüklər artıq liftdədirsə, hələ neçə nəfər liftə qalxa bilər?