+
Tezliklə

Çağırış 148


Yuxarıdan

Çətinlik səviyyəsi:

X dəyərini hesablayın ki, onu tərsinə çevirsəniz, dəyəri 50% artır.