+
Ətraflı olaraq

Çağırış 133


Tacir və köynəklər

Çətinlik səviyyəsi:

Bir tacir 720 tümənə bir neçə köynək alıb, hər birinin köynək satışında onlardan birinin maya dəyərini qazanaraq 65 dollara satdı. Hər bir köynəyin qiyməti nə qədər idi?