+
Tezliklə

Çağırış 151


Bu Diophantus Puzzle

Çətinlik səviyyəsi:

Tarix Diophantus haqqında az məlumat saxlamışdır. Onun haqqında bilinənlərin hamısı məzarı üstündə aşağıdakı epiqramda tapılıb və riyazi bir tapmaca şəklində yazılmışdır:

Walker! Burada Diophantusun qalıqları dəfn olunur. Nömrələr göstərə bilər (möcüzə!) Ömrünüzün uzunluğu, altıncı hissəsi gözəl uşaqlığınız idi. Üzünün saçları örtüldüyü zaman həyatının başqa bir on ikinci hissəsi idi. Və varlığının yeddinci hissəsi qısır bir nigah idi. Daha beş il keçirdi və övladının cənazəsindən dörd il sonra acınacaqlı şəkildə məzara enən atasının varlığının yalnız yarısını davam etdirən əziz ilk oğlunun doğulmasından məmnun idi.

Diophantus öldükdə neçə yaşında idi?