+
Şərhlər

Çağırış 155


İki əmiuşənin cəmi

Çətinlik səviyyəsi:

10 sayı iki ədədə iki ədədə bərabər ola bilər:

10 = 5 + 5

10 = 7 + 3

549 sayını iki ədədin cəmi olaraq neçə yola yazmaq olar?